DAG Kvalitetsprogram - DAG

Systemets formål

DAGs kvalitetskoder har til formål at sikre en ensartet test og bedømmelse af genbrugsdele, som anvendes til reparation, således at delenes kvalitetskodebetegnelser stemmer overens med delenes faktiske kvalitet.
Kvalitetskoderne indeholder beskrivelser af, hvorledes alle dele til genbrug kvalitetstestes og tildeles koder på grundlag af udfaldet.

Kvalitetskoder

Kvalitetskoderne bygger grundlæggende på DAGs eksisterende kvalitetskodesystem.
For alle dele undtagen karosseridele og lignende der kan/skal lakeres, anvendes følgende koder:

A = Helt OK - næsten som ny
B = Fuldt anvendelig
C = Diverse småfejl der skal udbedres.
Efter kvalitetskoden kan generelt været tilføjet "-" (minus) eller "1".
“-” (f.eks. B-) betyder at der kan være mangler eller defekter på løsdele,
eller at delen er udstyret anderledes.
"1" (f.eks. B1) betyder at delen er funktionstestet.

For karosseridele og lignende der kan/skal lakeres, anvendes følgende koder:

B1 = Kan umiddelbart anvendes
B2 = Kan have små ridser og skrammer, der kan udbedres ved lakering - ellers fuldt anvendelig
B3 = Kan have små ridser og nogle buler - mindre end 1 times arbejde udover
selve lakeringen
C = Diverse småfejl, der skal udbedres.
Ligeledes for karosseridele og lignende gælder, at der kan være tilføjet "-" (minus) efter koden, hvilket angiver, at der kan være mangler eller defekter på løsdele, eller at delen er udstyret anderledes.

Systemet er under revision!

Med henblik på at optimere kvalitetsbeskrivelserne er DAG's kvalitetskodesystem i disse måneder under revision. Pr. marts 2023 foreligger nærværende kvalitetsguideline for motor, gearkasser og bagtøj samt blikdele uden kofanger, kofanger og "andre reservedele". Senere følger tilsvarende præciseringer af beskrivelser af plast- henholdsvis mekaniske dele. Indtil da er ovenstående gældende for de pågældende kategorier.

Guidelines til anvendelse af bruge dele
i skadesreparation

Et bredt udsnit af den danske autobranche har udarbejdet et sæt retningslinjer for, hvordan der arbejdes med brugte dele i skadesreparation. Folderen er udsendt i 2015 og omfatter endnu ikke den pågående revision som nævnt ovenfor. Læs folderen her!


Translate »