DAG Salgsbetingelser - DAG

DAGs generelle salgs-, leverings- og reklamationsbestemmelser

Betaling/levering

Alle priser er uden moms og ab lager. Eventuel fragt faktureres særskilt.

Ekspeditionsfejl og modtagelseskontrol

Kunden skal kontrollere ved modtagelse, at de leverede varer er i overensstemmelse med de bestilte varer ved at sammenligne den leverede reservedel med den defekte. Reklamationer skal ved synlige mangler ske inden for 2 arbejdsdage og altid før montering, idet DAGs generelle reklamationsbestemmelser (se nedenfor) ikke omfatter refusion af ekstraomkostninger i forbindelse med montering og demontering af fejlleverede eller fejlbestilte dele. Eventuelle transportskader skal meddeles transportøren umiddelbart ved modtagelsen, idet sådanne ligger uden for DAG-medlemmets ansvarsområde.

Returnering af leverede varer

Hvis der er sket fejllevering fra sælger, betaler sælger eventuelle omkostninger i forbindelse med returnering. Ellers betaler køber returfragt.

Reklamationsret

Såfremt andet ikke er aftalt, ydes 6 måneders reklamationsret, inklusive betaling af medgået arbejdstid til DAGs timetakst og standardtider. Reklamationsretten gælder kun eventuelle fejl og mangler, der fandtes på varen ved leveringen, og omfatter ikke løsdele, der medfølger uden beregning. For motorer er som løsdele at regne: Kobling, vandpumpe, dyser og elektronisk udstyr. Evt. reservedele er til nettopriser.
Monteringsvejledning medfølger ikke. Producentens monteringsvejledning skal være fulgt for at kunne reklamationsretten gældende.
Specifikt gælder, at eventuelt udbedringsarbejde først påbegyndes, efter at et sådant er accepteret af sælger. Derfor: Kontakt sælger, inden du påbegynder reparation.

Er du privat forbruger?

I forbrugerkøb gælder, at ovenstående bestemmelser viger for eventuelle modstridende og ufravigelige bestemmelser i købeloven eller anden tilsvarende forbrugerrettet lovgivning.

Reklamationsprocedure

I tilfælde af reklamation bedes fakturanummer altid opgivet. Køber betaler for transport til og fra det af DAG-medlemmet anviste værksted. Accepteres reklamationen, betaler DAG-medlemmet for transport begge veje.

Reklamationsretten bortfalder

  • Når producenternes monteringsvejledningen ikke er fulgt.
  • Hvis der er foretaget ændringer af varen i forhold til producentens forskrifter, herunder chiptuning.
  • Hvis varmesensorens indikator er smeltet.
  • Hvis certifikatet ikke er returneret, i underskrevet stand, til sælger inden 8 dage.

Alle motorer leveret af DAG-medlemmer har påsat en varmesensor, hvis indikator smelter, hvis motoren overophedes. Dette kan f.eks. ske ved konkurrencekørsel eller på grund af mangelfuld vedligeholdelse, f.eks. ved kørsel uden olie eller vand.


Translate »