DAG Ophugningsregler - DAG

Hvilke biler kan få skrotpræmie ?

 

Alle biler under 3.500 kg, der er afmeldt efter 01.07.2000 kan få udbetalt skrotpræmie, dog kun hvis der er udstedt en skrotningsattest. Skrotningsattesten kan udstedes af en
registreret ISO-14001 godkendt ophugger. Fra den 01.01-2017 er skrotpræmien på kr.2.200, -
En miljøbehandling af en personbil er iflg. ny lov om producentansvar gratis fra 01.01.2007, men du skal betale for:

  • Gebyr for udlæg af skrotpræmien
  • Transport
  • Evt. afmelding af nummerplader
Der er normalt penge til overs af det du får fra "Miljøordning for Biler". Der er derfor en økonomisk gevinst - og en masse tid at spare - ved at aflevere din skrotbil til os - og så overholder du lovgivningen og har god miljøsamvittighed!

Hvad betaler jeg egentlig for ?

 

Miljøbehandling af en bil foregår ved at bilen tømmes for alle væsker. Brændstof, motorolie, gearolie, bagtøjsolie, hydraulikolie, bremsevæske, koblingsvæske og sprinklervæske m.v. aftappes omhyggeligt. Glas og plastik kofangere afmonteres.
Akkumulator, andre batterier, blyklodser til afbalancering, kviksølvkontakter,
asbestholdige dele, katalysator, airbags, selestrammere, dæk, radioer og trykbeholdere mv. afmonteres.Alt sorteres og anbringes i godkendte beholdere. Det hele sendes til godkendte affaldsmodtagere,med henblik på oparbejdning til genanvendelse.

Hvordan afleverer jeg min bil ?

 

Det er kun den sidst registrerede ejer af bilen, der må skrive under på skrotningsattesten, og som får skrotpræmien udbetalt. Derfor er det vigtigt, at den sidste ejer er med, når bilen afleveres! Medbring kørekort og registreringsattesten på bilen.
Vi afmelder nummerplader og ordner alt det kedelige papirarbejde. Samtidig udbetaler vi dig forskellen mellem gebyrer m.m. og skrotpræmien, så du kan gå hjem fra os med penge på lommen.

Hvad siger lovgivningen?

 

Den 01.07.2000 skærpedes miljøkravene til skrotning af personbiler og varevogne.
Fra denne dato må de kun skrottes af registrerede ISO-14001 certificerede autoophuggere, som skal følge meget strenge regler for miljøbehandlingen.
Bilejerne må kun aflevere deres skrotbiler til registrerede ISO-14001 eller ISO-9001 certificerede ophuggere - eller til bilforhandlere/værksteder, der har en aftale med en registreret og certificeret ophugger.

Translate »