DAG Sådan skrotter du din bil! - DAG

Vejen til autoophuggeren

En skrotmoden bil skal afleveres til eller afhentes af en miljøcertificeret, miljøgodkendt autoophugger. Det gælder alle biler under 3.500 kg, der er afmeldt efter den 31. marts 2000. Når bilen er meldt skrottet - det vil sige, at der er udstedt en skrotningsattest - modtager du som bilens sidst registrerede ejere skrotningsgodtgørelsen, der udgør 2.200 kr.

Den digitale skrotningsattest

Du indleder skrotningen af din bil ved at benytte den digitale skrotningsattest på portalen borger.dk.

Mere om skrotningsgodtgørelsen

Skrotningsgodtgørelse - bedre kendt som skrotpræmie - er en ordning som gælder for personbiler til maksimalt ni personer og små varebiler under 3.500 kg. Bilen skal have været ansvarsforsikret. Når du afleverer din udtjente bil til ophugning hos en af landets miljøgodkendte og registrerede ophuggere, har du ret til en skattefri skrotningsgodtgørelse på 2.200 kr. Godtgørelsen kan udbetales, hvis du opfylder betingelserne for udbetaling af skrotningsgodtgørelsen:

 • Bilen skal være afmeldt i Motorregistret efter d. 31. marts 2000.
 • Bilen skal være indleveret til en af Miljøstyrelsen godkendt ophugger.
 • Forhandlere og autoværksteder kan ved aftale med en godkendt ophugger, agere på vegne af denne og derved også være indleveringssted.
 • Bilen må ikke eksporteres efterfølgende. Dvs. den må ikke indregistreres i et andet land efter afmelding i Motorregistret, og der må ikke være opnået godtgørelse af registreringsafgift.
 • Du skal som udgangspunkt være den sidst-registrerede ejer af bilen.

Producentansvar på biler

Producentansvaret betyder, at det er bilimportørernes ansvar at sikre, at bilejere kan aflevere skrotbiler uden omkostninger. Derfor kan skrotbiler med sikkerhed afleveres gratis hos de autoophuggere, som bilimportørerne har lavet en aftale med om dette. Retten til at aflevere gratis gælder for alle biler, uanset hvor gamle de er, og uanset hvornår de er afmeldt hos motorregisteret. Det betyder, at man kan aflevere sin skrotbil gratis, hos en ophugger, som er med i bilimportørernes kollektive ordning.

Sådan gør du!

 • Du skal anvende den digitale selvbetjeningsløsning på borger.dk.
 • Du kan også henvende dig til en godkendt ophugger eller forhandler/autoværksted, der har en aftale med en miljøgodkendt ophugger. Du finder en liste over disse på portalen borger.dk
 • Udgangspunktet er, at det er bilens sidst registrerede ejer, som har ret til at få udbetalt skrotningsgodtgørelsen.
 • Bilen skal være afmeldt i Motorregisteret.
 • De fleste ophuggere tilbyder at stå for det praktiske med afmelding til Motorregistret.
 • Anmodningen om udbetaling af skrotningsgodtgørelse sker i den digitale selvbetjeningsløsning.
 • Skrotningsattesten bliver sendt digitalt. Du kan læse Digital Post fra det offentlige på borger.dk, Digital Post-appen, e-Boks og mit.dk. Alternativt fremsendes den med almindelig post, og skrotningsgodtgørelsen overføres til din NemKonto.
 • Hvis du ikke er bilens sidst-registrerede ejer, kan du i helt særlige tilfælde søge dispensation fra denne betingelse.
 • NB: Hvis du skal skrotte bil på vegne af en virksomhed, skal du benytte selvbetjeningsløsningen på virk.dk.

Kilde: borger.dk


Translate »