SERMI, SERMI, luk dig op!

10-03-2023

Af


SERMI skal sikre det frie markeds adgang til bilerne, men bilproducenterne kan vende SERMI til egen fordel, frygter autogenbrugerne, der lige har holdt generalforsamling.

Dansk Autogenbrugs generalforsamling blev indledt fredag med et besøg hos Strøjersamlingen i Assens med mester selv - Jørgen Strøjer - som ildfuld rundviser.

Det skulle være så godt, men måske er det faktisk rigtig skidt: I bestræbelserne på at sikre den uafhængige autobranche fortsat adgang til bilerne etablerede en række internationale brancheorganisationer for mere end et årti siden organisationen SERMI. SERMI’s mission er at sikre, at hvert værksted får certificeret en medarbejder, der skal kunne tilgå software og komponenter i bilerne, som bilproducenterne har låst af hensyn til sikkerhed og risiko for tyveri.

Men noget kunne tyde på, at bilproducenterne kommer til at vende SERMI til deres egen fordel, så langt flere dele i bilen bliver sikret, end hensigten – og behovet – måske er. Med andre ord: Bilerne kan blive sværere at tilgå, hvis værkstederne ikke har deres certificering i orden.

Det vækker bekymring hos autogenbrugerne, der afholdt generalforsamling lørdag.

 – Det er muligt, vi ser spøgelser. Men med tanke på de mange komponenter, som vores virksomheder allerede står med, og som må kasseres, fordi de ikke kan omkodes, kan vi godt være nervøse, lød det fra branchedirektør Adam Pade, da han aflagde årsberetning fra sekretariatet.

Fra sekretariatet lød det også, at selv om de kommende EU-krav til grøn afrapportering i første omgang berører store virksomheder, og virksomheder, der er børsnoterede, så vil kravene om at dokumentere sit CO2-aftryk også finde vej til mindre virksomheder, der er leverandører til større virksomheder. Og det må også autogenbrugerne forholde sig til.

Formand Søren Lundfold så i sin mundtlige beretning tilbage på et år, der principielt varsler godt for autogenbrugerne. Det gælder blandt andet samarbejdet med forsikringsselskaberne om en bedre integration af Autoflex i Autotaks. Men efterspørgslen på brugtdele bør også drives ved at påvirke forbrugerne.

Det var DAG’s generalforsamling nr. 60 i år, og jubilæet fejrede medlemmerne med et besøg på den legendariske Strøjersamling i Assens. Selve generalforsamlingen var henlagt til Middelfart, hvor DAG blev stiftet i december 1963.

Generalforsamlingen genvalgte Søren Lundfold for en ny toårig periode. På forslag fra bestyrelsen nyvalgte generalforsamlingen desuden Lars Holst, Nordjysk Autolager, til bestyrelsen. Det skal sikre, at både Nemdele- og AD-brugere er repræsenteret i bestyrelsen.

DAG's bestyrelse efter generalforsamlingen 2023. Fra venstre: Frederik Spandet, Lars Holst, Lasse Haubo, Kim Andersen, Søren Lundfold og Kim Andersen.