Miljøhykleri!

02-08-2022

Af


Skatteministerens afvisning af at se på reparationsreglerne ligner mest af alt en ureflekteret rygmarvsreaktion, lyder det fra Dansk Autogenbrug.

– Det er miljøhykleri af værste skuffe, når skatteministeren – og dermed den grønne socialdemokratiske regering – så bastant afviser at gå ind i en nærmere dialog om de forkætrede reparationsregler.

Sådan kommenterer branchedirektør i Dansk Autogenbrug, Adam Pade, skatteminister Jeppe Bruus’ kontante afvisning af at ville se på en lempelse af reparationsgrænsen. Afvisningen sker i form af besvarelse af en række ministerspørgsmål fra den radikale finansordfører, Andreas Steenberg.

– På baggrund af indspark fra et samlet eftermarked i autobranchen og SMVdanmark havde Andreas Steenberg lagt op til et mere nuanceret syn på reparationsreglerne, herunder om reparationsgrænsen kunne forhøjes for nyere og mere miljøvenlige biler eller måske i forhold til bilernes Euro-normer.

– Ministerens svar ligner dog mest af alt en ureflekteret rygmarvsreaktion med afsæt i mistet provenu til statskassen, fortsætter Adam Pade. – Argumentet om, at det er urentabelt at ”reparere i afgiften” er ren Excel-arktænkning uden skelen til miljøgevinsten ved at reparere frem for at udskifte.

– Henset til, at den grønne omstilling kommer til at koste samfundet milliarder, er det paradoksalt, at der ikke er plads til at gøre en synlig, konkret indsats for den cirkulære økonomi. Netop nu oplever vi en stigende interesse blandt forsikringsselskaber og værksteder for at inddrage genbrugsdele i skadesreparationen. Det burde regeringen kvittere for ved at lade det være op til forbrugeren, værkstedet og forsikringsselskabet at vurdere om og hvordan en bil skal repareres.

Adam Pade noterer sig, at ministeren hverken vil røre ved reparationsgrænsen, den såkaldte bagatelgrænse eller ved registreringsafgiftslovens påbud om, at skader kun må gøres op med udgangspunkt i nye reservedele.

– Selv om noget tyder på, vi er slået tilbage til start, så giver vi ikke op. På et tidspunkt må det lykkes at vinde gehør for, at det ressourcespild, vi er vidner til, må høre op.

Pressemeddelelse udsendt 7. juli 2022