DAG Hvorfor være medlem af DAG? - DAG

DRIVER DU ET PROFESSIONELT, KAPITEL 5-GODKENDT AUTOGENBRUG? SÅ BØR DU VÆRE MEDLEM AF DAG!

Driver du et professionelt, seriøst og miljøbevidst autogenbrug, skal du selvfølgelig være medlem af DAG – brancheforeningen for de seriøse ophuggere i Danmark. Fordelene er mange! De vigtigste er nok:

·    Da vi i DAG så at sige sidder på en stor del af de biler, vi skrotter i Danmark, er vi det naturlige dialogpunkt for myndigheder mv. Vi tages med på råd af blandt andre Miljøstyrelsen, Miljøordning for Biler og andre brancheforeninger inden for autobranchen. DAG er også fuldgyldige medlemmer af SMVdanmark – tidligere Håndværksrådet – så gennem et medlemskab af DAG er du med til at sætte dagsordenen. Du har nogen, der taler din sag, og som arbejder aktivt for at forsvare og styrke virksomhederne.

·    Autogenbrug er en international branche! Mange af de love og regler, vi skal leve under, kommer fra EU. Derfor er DAG medlem af EGARA, der er en europæisk sammenslutning for autogenbrugsorganisationer i hele Europa. Gennem EGARA har vi takket være et godt netværk en direkte indgang til EU’s instanser.

·    Er du med i DAG, vil din virksomhed også blive betragtet som seriøs og professionel.

· Du bliver synliggjort på www.autogenbrug.dk's hjemmeside.

·    Som alle andre brancheforeninger har også vi gode kontakter til pressen – særlig fagpressen – og du vil tit se DAG optræde i medierne som en måde at forsvare dine interesser på. DAG er sammen med de frie automekanikere og plade- og karrosserivirksomheder medudgiver af medlemsbladet AUTObranchen. AUTObranchen tager emner op, der betyder noget for medlemmerne, og så er bladet dit talerør over for den øvrige autobranche. Vi er også medudgivere af Nordisk Återvinning, det fælles skandinaviske blad for autogenbrugere i hele Norden.

·    Du har adgang til et sekretariat, der holder dig løbende opdateret om, hvad der rører sig inden for vores branche. Vi kan også hjælpe med lovfortolkninger og oplysninger om myndigheder og henvise dig til ekspertbistand, og du kan hente standardformularer mv., der hjælper dig med at opfylde alle lovgivningskrav på en enkel måde.

·    Sekretariatet holder dig løbende orienteret om nye værktøjer og metoder i branchen. Dem præsenterer vi også på vores jævnlige regionsmøder.

·    DAG har udviklet et online-testprocedureprogram. Et program, der sikrer, at kvalitetsmåling og tests af de afmonterede reservedele bliver ensartet udført landet over. Vores testprocedurer er almindeligt anerkendt i autobranchen.

·    Og endelig det måske allervigtigste: Du får et førsteklasses netværk i din branche!

SPAR PENGE

Og så kan du spare penge på at være medlem af DAG. DAG har indgået samhandelsaftaler med en række leverandører og samarbejdspartnere. Aftalerne betyder rabatter for dig – og udbetaling af bonus til foreningen, så vi kan holde kontingentet helt nede.

Iblandt de vigtigste er vores aftaler med H.J. Hansen og Stena, der tager imod vores jern. Aftalerne giver hvert år et tilskud til vores branche.

Herudover har du adgang til fordele og rabatter tilbudt af SMVdanmark.

MYNDIGHEDSKRAV:
HVAD KRÆVES FOR AT DRIVE ET AUTOOPHUG?

Autoophug er klassificeret som ”farlig virksomhed”. Derfor stilles der en række særlige miljøkrav til vores virksomheder.

Kravene er dels afledt af den almindelige lovgivning, dels specificeret i særlige krav for netop autoophug.

De ting, der bare skal være i orden, er:

·    En lokal miljøtilladelse

·    En registrering hos Miljøstyrelsen

Desuden skal du være miljøcertificeret efter ISO 14001.

Den lokale miljøtilladelse – ofte kaldt en K5-tilladelse eller Kapitel 5-godkendelse – får du hos de lokale myndigheder, oftest hos din kommune.

Kravene går først og fremmest på de fysiske rammer, opbevaring af biler og affald, støjgrænser mv. Det er også i denne forbindelse, at der stilles krav om sikkerhedsstillelse i forhold til forurenet jord).

SIKKERHEDSSTILLELSE – KORT

Du skal garantere for, at hvis myndighederne opdager et behov for overfladeoprydning, så skal der være penge til det, for eksempel på en bankkonto eller i form af en bankgaranti. Normalt ligger kravene i størrelsesordenen 300 – 500 kr. pr. bil, som man har tilladelse til at have stående.

DAG har et særligt tilbud til dig om en kollektiv sikkerhedsstillelse. Læs videre længere nede.

En registrering hos Miljøstyrelsen kræver – ud over at du har styr på den lokale del og ikke har noget mellemværende med de lokale myndigheder – at du er miljøcertificeret efter ISO 14001.

Herudover stiller Miljøstyrelsen en lang række krav til, hvordan skrotbiler – også kaldet miljøbiler – tømmes for væsker og miljøbehandles, og til, hvad man skal gøre med affaldsfraktionerne.

Det hele er indgående beskrevet i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1337 af 08/12-2019.

Sikkerhedsstillelsen

DAG har fået Miljøstyrelsens godkendelse af en kollektiv ordning for foreningens medlemmer.

Du har ret til at indtræde i ordningen efter dit første hele år som medlem af DAG.

Det koster 5.000 kr. ex. moms en gang for alle at være med i ordningen. Ordningen indebærer, at du ikke skal sætte penge ind på en konto eller stille en bankgaranti som forudsætning for at opnå din Kapitel 5-godkendelse.

SPILLEREGLERNE

For at opnå den fulde effekt af et DAG-medlemskab som din ”blåstempling” som autogenbrugsvirksomhed, har vi et sæt spilleregler, vi alle sammen skal følge. Du skal følge lovgivningens krav. Du er registreret hos Miljøstyrelsen som godkendt modtager og/eller behandler af affald i form af motorkøretøjer og affaldsfraktioner herfra. Og du overholder anden relevant miljø- samt arbejdsmarkedslovgivning.

Inden du kan optages som medlem, skal du godkendes af DAG’s bestyrelse.

Kontakt DAG’s sekretariat, hvis du vil vide mere om DAG’s optagelseskriterier.

Pr. email:
post@autogenbrug.dk

Pr. telefon:
2444 8070 – 2043 8424

PS:  Har du også oplevet frustrationer, når det gælder sprængning af airbags og udløsning af selestrammere? I DAG kan du til særlig medlemspris leje en Blastbox, der hurtigt og sikkert gør det af med begge dele.

Klik her for at downloade en optagelsesblanket.


Translate »